Thư ngỏ gửi nhà LLPBVH Phạm Quang Trung

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều

                                                                                          Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2011

 

    Kính gửi anh Phạm Quang Trung,

 

    Tôi xin chân thành cám ơn anh đã gửi thư cho tôi. Vì thư của anh là thư ngỏ và nội dung thư liên quan đến một vấn đề công khai của Hội Nhà văn, đồng thời thư đã được trang mạng Trannhuong.com đăng tải, cho nên tôi cũng nhờ trang mạng Trannhuong.com đưa thư trả lời của tôi lên để anh và những hội viên Hội Nhà văn quan tâm đến nội dung anh đề cập được rõ.

    Thưa anh,

    Vấn đề mà anh đề cập trong thư là một trong vài vấn đề quan trọng hàng đầu đồng thời cũng là một thách thức rất lớn đối với Ban Chấp hành. Nếu vấn đề anh đề cập trong thư ngỏ gửi tôi chỉ liên quan đến cá nhân tôi thì tôi sẽ trực tiếp trả lời anh. Nhưng vấn đề anh đặt ra trong thư là vấn đề của Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa VIII, cụ thể là vấn đề của Ban Đề án đổi mới các cơ quan báo chí và truyền thông của Hội do Chủ tịch Hữu Thỉnh làm Trưởng ban.Vì vậy, tôi sẽ chuyển thư của anh tới Chủ tịch Hữu Thỉnh và các thành viên trong Ban Đề án. Ban Đề án có nghĩa vụ trả lời thư của anh trong thời gian sớm nhất như một nguyên tắc làm việc giữa Ban Chấp hành với các hội viên.

    Cá nhân tôi thấy rằng: việc một Hội viên Hội Nhà văn công khai yêu cầu một Ủy viên hoặc tất cả các Ủy viên Ban Chấp hành trả lời một hoặc nhiều vấn đề liên quan đến Hội Nhà văn là một việc làm có trách nhiệm và dân chủ. Thư ngỏ của anh chính là một trong những hình thức chất vấn. Và tôi cho rằng: chất vấn có cơ sở, có trách nhiệm và thiện chí là hành vi sống văn minh và văn hóa. Hành vi này cần được phát huy để thúc đẩy sự phát triển của một tổ chức hay của một xã hội.

    Một lần nữa, tôi xin cám ơn anh đã viết thư cho cá nhân tôi và cám ơn anh đã quan tâm đến sự phát triển tốt đẹp của Hội của chúng ta.

    Kính chúc anh và gia đình những điều tốt lành.

                                                                                                    Kính thư

                                                                                         Nguyễn Quang Thiều