* Trước năm 2013

Học lối ứng xử với cái khác mình
Góp chuyện đầu Xuân
Cùng đọc và suy ngẫm
Mong bạn đọc đính chính giùm tôi
Hoan hô anh Trần Mạnh Hảo!
Thưa nhà thơ Trần Mạnh Hảo! Tôi xin ngừng cuộc tranh luận
Thư gửi bạn viết trong và ngoài nước
Thư ngỏ gửi Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam Khóa VIII
Thư ngỏ gửi chủ mạng Trần Nhương
Thư ngỏ gửi nhà LLPBVH Phạm Quang Trung
Thư ngỏ gửi Nhà văn Khuất Quang Thụ