Trao Đổi‎ > ‎

Cần hoàn thiện khả năng sử dụng tiếng Việt ở bậc Đại học

Vừa rồi tình cờ tôi nhận được một đề thi dành cho môn “Hành chính công quyền học” do một TS Luật học khá nổi danh biên soạn. Điều làm tôi thực sự sửng sốt và lo ngại là tính khoa học và tính quy phạm của đề thi này qua một loạt sai sót rất cơ bản .Tôi xin được chép nguyên văn phần lý thuyết của đề thi để cùng trao đổi.

“Đề giáo khoa:

SV lựa một trong hai đề sau đây:

  1. Các yếu tố cấu thành một quốc gia - lý luận coi trọng ba yếu tố cấu thành đó, yếu tố nào là quan trọng nhất - Hãy chọn một vài ví dụ cụ thể là minh giải luận lý của mình.
  2. Theo quan điểm của bạn giữa hai quy chế:

-   Quy chế cán bộ nhà nước

-   Quy chế công chức

Quy chế nào thích hợp với hiện tình tổ chức cơ quan công quyền ở nước ta? Giải thích vì sao bằng một vài lý luận hành chính”.

Theo tôi, đề thi trên có một loạt sai sót sau đây:

1/ Về tiêu mục: từ “đề” dễ tạo cho thí sinh hiểu nhầm là hai đề khác nhau. Nghĩa của từ “giáo khoa” trong trường hợp này không mấy thích hợp. Ở mục II tác giả viết “Đề thực hành ứng dụng” là sự lặp của hai từ đồng nghĩa. Thứ tự tiêu mục “A”, “B” cũng không thật hợp lý mà nên đề 1, 2 ... vì là câu hỏi.

2/ Về từ ngữ: Từ “lựa” (lựa vải, lựa thóc) thuộc văn phong sinh hoạt. Các từ “là”, “luận lý” trong câu “Hãy chọn một vài ví dụ cụ thể là minh giả luận lý của mình” không hoàn toàn chính xác. Các từ “quan điểm”, “bạn” trong câu “Theo quan điểm của bạn giữa ...” không thật sát hợp.

3/ Về chính tả: Dấu gạch ngang (-) sử dụng khá tùy tiện. Chữ “giải thích” ở mục B phải viết hoa, chữ sinh viên không nên viết tắt (SV) ...

Qua phân tích những sai sót trên, theo tôi, đề thi này cần được biên soạn lại như sau:

Phần I: Lý thuyết.

Anh (chị) hãy chọn một trong hai câu sau:

1. Các yếu tố cấu thành một quốc gia? Trong các yếu tố đó, yếu tố nào quan trọng nhất? Hãy phân tích một vài ví dụ để chứng minh?

2. Trong việc tổ chức cơ quan công quyền hiện đang có sự tranh chấp giữa hai quy chế: quy chế cán bộ nhà nước và quy chế công chức. Với tình hình nước ta hiện nay, theo anh (chị), quy chế nào thích hợp hơn? Vì sao?

Trên đây là ý kiến của riêng tôi, rất mong được sự hưởng ứng của công luận. Điều tôi muốn nói là việc sử dụng tiếng Việt ở nhà trường, nhất là ở bậc đại học, cao đẳng đang nảy sinh nhiều vấn đề nóng bỏng. Hy vọng ý định đưa môn Văn thành môn thi bắt buộc trong các kỳ thi tuyển sinh đối với tất cả các ngành, các khối của Bộ Giáo dục & Đào tạo sớm được thực thi.