Trao Đổi

         Trang này xin được công bố những bài tranh luận mang tính đối thoại của tôi về một số vấn đề và hiện tượng văn học, văn chương mà bản thân từng đặc biệt quan tâm. Đã gọi là "đối thoại" thì bao giờ ý kiến cũng mang dấu ấn riêng, nhất là quan niệm riêng của người viết. Không thể có kết luận cuối cùng trong những cuộc tranh luận học thuật đúng nghĩa. Bởi vậy, tôi bao giờ cũng xem đây là những ý kiến cá nhân, có thể được chia sẻ cũng có thể bị phản bác. Chỉ xin được đề nghị là nên có một thái độ khoa học đúng mực: chân thực và cởi mở đến cùng! Trên cơ sở chứng lý chắc chắn, cố nhiên.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PQT.
Không thể cứ xem thường tư duy lý luận mãi thế!
Đâu là tiêu chuẩn đích thực của nghệ thuật
Chung quanh bài "Về mối quan hệ văn hóa và văn học"
Đọc bài "Nhân dần và đòi hỏi gì ở nghệ sỹ"
Có thật vậy không?
Quy trình công nghệ mới trong tiếp nhận văn chương
Cùng bàn về "Những câu hỏi lớn vẫn còn để ngỏ"
Văn chương - bản sắc và giá trị
Xin được cùng đối thoại

Thử nhìn vấn đề từ một giác độ khác
Chưa hẳn đã là điều may
Tài và Tâm của người viết phê bình
Đã thật thấu lý thấu tình?
Phê bình tích cực có thể nào như hình thức lập biên bản?
Liệu có thứ phê bình lập biên bản hay không?
Hoài Thanh không "đạo" văn đâu!
Đối thoại về "Số phận những tìm tòi..."
Ý kiến tranh luận về Nguyễn Huy Thiệp
Đọc "Chế Lan Viên và Di cảo"
Về bài thơ "Ai? Tôi!"
Còn không, cái "độ" cần phải có?
Thư ngỏ gửi Giáo sư Cao Xuân Hạo
Chớ nên xem thường người đọc
Một số sai sót trong một chuyên luận về thơ
Nghĩ từ "Những ngón tay dị dạng"...
Từ những bài học phản diện
Thư ngỏ gửi Tiến sỹ Đỗ Ngọc Thống
Cần hoàn thiện khả năng sử dụng tiếng Viết ở bậc Đại học