Tiếng Nói Bạn Bè

 

        Mục này công bố những bài mới nhất của bạn viết xa gần có quan hệ nghề nghiệp thân thiết với tôi. Mong các bạn chỉ nên coi đó là sự đáp lại lời mời chào thân thiết của đồng nghiệp. Như người xưa từng nói: "Buôn có bạn, bán có phường". Nếu hiểu câu thành ngữ này theo một cách riêng, thì "phường, hội" trong nghề viết cũng có một ý nghĩa tích cực nhất định nào đó chứ! Cố nhiên, mọi thành viên bao giờ chẳng giữ bản quyền và chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung phát ngôn của mình.
                                                                                                
       PQT.

  

Tản mạn về Hoa Layơn đỉnh Mẫu Sơn của Chu Sơn - Nguyễn Anh Tuấn
Hồn nhiên như cây lá - Nguyễn Đức Thiện
Vi diệu - Nguyên Tùng
Chùm thơ mới của Đặng Hiển
Chùm thơ về các nhà thơ dân tộc của Nguyễn Anh Nông
Cảnh Trà - Người với thơ, thơ với người
Chùm thơ tình số 3 của Nguyễn Đăng Luận