Thư của Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam gửi nhà văn Phạm Quang Trung


 

 

Hội Nhà văn Việt Nam

   Ban chấp hành

             ---

 

 

Hà Nội, ngày  17 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi :

 

Nhà văn Phạm Quang Trung

Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã nhận được thư ngỏ của ông trao đổi về tiến độ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII, trong lĩnh vực "củng cố, kiện toàn các cơ quan xuất bản, báo chí" của Hội. Thay mặt Ban chấp hành, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm của ông đối với một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng và bức thiết của Hội.

Chúng tôi xin thông tin: Ngay sau khi Đại hội kết thúc, trong các kỳ họp thứ hai (tháng 11/2010) và thứ ba (tháng 1/2011), Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam Khoá VIII đã thành lập Tổ xây dựng Đề án kiện toàn, nâng cao chất lượng đội hình báo chí của Hội, đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến thông qua Đề án và quyết định bổ nhiệm nhà văn Khuất Quang Thuỵ giữ chức Tổng biên tập website của Hội, nhà văn Võ Thị Xuân Hà giữ chức Tổng biên tập tạp chí Nhà văn. Các cơ quan còn lại đang tập trung xây dựng đề án nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí và xuất bản, từng bước kiện toàn về tổ chức, nhân sự, tài chính theo sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam.

Chúng tôi luôn ghi nhớ lời hứa của nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội và cũng là lời hứa của Ban chấp hành Khoá VIII: Tất cả vì hội viên, tất cả cho hội viên.

Xin chúc nhà văn Phạm Quang Trung mạnh khoẻ, tiếp tục có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung, theo tinh thần của Đại hội: Dân chủ, đoàn kết, xây dựng và sáng tạo.

 

 

 

                                               T/m Ban chấp hành

                                            Hội Nhà văn Việt Nam

                                                  Phó Chủ tịch

                                       Nhà văn  Nguyễn Trí Huân