* Trước tháng 8/2013

"Xòe trinh nữ" - thêm một khám phá đáng trân trọng về cái Đẹp 
Chung quanh khái niệm "tầm đón nhận " của H. Jauss 
Lũng núi ấy... đã sinh ra một nhà văn
Lý thuyết tiếp nhận trong đời sống văn chương hiện nay
Mục đích thật sự của việc dạy và học văn ở phổ thông là gì?
Từ người tìm thêm nội lực cho mình
Những vần thơ chảy hoài trong ký ức... 
Phía trước còn lắm gieo neo 
Rồi thế giới cũng biết... 
Suy nghĩ thêm về mối quan hệ giữa văn chương dân gian với văn chương thành văn 
Vài tâm sự nhân tập sách mới sắp xuất bản 
Về hệ thống lý luận văn chương (*)
Trả lời phỏng vấn Báo Đại đoàn kết
Trả lời phỏng vấn Báo Điện tử Tổ quốc
Tham luận tại Đại hội VIII Hội Nhà văn Việt Nam
Văn học nghệ thuật Lâm Đồng trước những đòi hỏi khẩn thiết của đời sống
Giải đáp thắc mắc của một bạn đọc
Vài kỷ niệm nghề nghiệp khó quên với thầy Nguyễn Đình Chú
Văn chương và đời sống - Những bài học từ chủ nghĩa hiện thực huyền ảo Mỹ Latinh
Vạn Hạnh thiền sư và công cuộc khởi nghiệp của triều Lý
Quan hệ giữa văn chương Mỹ Latinh với văn chương nước ngoài
Nét đặc thù của văn chương Mỹ Latinh
Đọc văn phê bình của Nguyễn Huy Thông
Văn xuôi mới Mỹ Latinh
Đọc Một ngày là mười năm của Phạm Quang Đẩu
Cần tạo mọi điều kiện phát huy bản chất trí thức trong mỗi công dân
Lời mở đầu tập sách "Nhắp chuột cùng mạng văn chương"