Nghiên Cứu Văn Chương

        Nghiên cứu văn chương là một phần trọng yếu trong chức phận nghề nghiệp của đời tôi. Cố nhiên, nghiên cứu nghiêng hẳn về phía văn học, có phần khác với lý luận, nhất là với phê bình. Nhưng tôi không nghĩ là chúng lại hoàn toàn tách biệt với nhau. Nếu nghĩ cho cùng và nghĩ một cách nghiêm túc, thì nghiên cứu, lý luận và phê bình văn chương còn có thể kết hợp với nhau một cách nhuần nhị trong khả năng tiềm tàng của một cây bút giàu ý thức nữa kia. Không rõ tôi có được cái may mắn đó không? Chỉ biết khi nào tôi cũng mong mỏi trạng thái tốt lành ấy luôn song hành với mọi công việc của bản thân.

                                                                                                  PQT.