Tác Phẩm Đầu Tay

    Chẳng ai có thể bước qua thời thơ dại mà trưởng thành ngay được. Trang mục này ghi lại dấu ấn trong sự khởi nghiệp của đời tôi, gồm hai bài, một bài công bố lần đầu trên tạp chí, và bài kia xuất bản lần đầu trong một cuốn sách. Đó là những kỷ niệm nghề nghiệp không thể nào quên, gắn với những năm tháng không thể nào quên!
                  
                                                                                   
                                                            PQT.

 

       

In sách lần đầu
In tạp chí lần đầu