Quan Niệm Văn Chương

    Văn chương, văn học luôn là chủ - suốt đời, tôi chỉ là kẻ nô lệ kiêu hãnh, hết lòng phụng sự chúng mà thôi!
                                                                                                    
                                                                                                                   
 PQT.


Chân dung tự họa (viết vào 1997 - năm Phạm Quang Trung gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam)
Quan niệm văn chương ấn tượng nhất đối với Phạm Quang Trung
Viết văn thời nay
Vài ý nghĩ về nghề
Ý nguyện của nhà phê bình trong tôi
Văn chương với thời trẻ của tôi
Nơi nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo
Viết văn là "nghiệp" hơn là "nghề"