Nhận Xét Và Đánh Giá


    Văn mình viết ra, hay dở là ở nơi người đọc thuộc nhiều thế hệ và nhiều tầng lớp khác nhau. Cố nhiên, những người trong nghề xem xét, thẩm định bao giờ cũng có một ý nghĩa riêng. Mục này ghi lại trung thực những ý kiến nhận xét và đánh giá của các nhà văn, nhà nghiên cứu, phê bình văn chương về một vài tác phẩm của tôi. Rất mong những nhận xét có phần ưu ái này hóa thành những con đường nhỏ dẫn dắt bạn đọc vào thế giới tinh thần nhiều vẻ của một người chắc có phần giống mình mà chắc cũng có phần khác mình, thậm chí rất khác mình nữa!

                                                                                                                                                            PQT.Đánh giá của nữ văn sỹ Hà Khánh Linh
Gửi PGS-TS. Phạm Quang Trung
Đọc Tập tiểu luận "Tiếp cận giá trị văn chương" của Phạm Quang Trung
Lời giới thiệu Chuyên luận "Thơ trong con mắt người xưa"
Lời giới thiệu Tập "Lặng lẽ giữa trang văn"
Lời giới thiệu Chuyện luận "Học giả với thi nhân"
"Phê bình ở nước ta cần..."
Lời Bạt Tập "Ai tri âm đó"
Nhận xét Tập "Truyện cổ Hà nhì "
Cùng một kiếp bên trời
Thư trao đổi của Nhà văn Xuân Thiều
Lời bạt Tập "Hồn cây sắc núi"
Nhà văn Phạm Quang Trung với "Hồn cây sắc núi"
Tôi yêu thích cuốn sách này
Có một Phạm Quang Trung như thế!