Đời Sống Văn Chương

    Làm văn chương hay văn học, muốn thật sự có hiệu quả, không thể không đằm mình trong đời sống, nhất là đời sống của chính văn học, văn chương cho được. Mục này là kết quả trực tiếp của một quá trình dài lâu thâm nhập vào thực tế của bản thân tôi. Kết quả lớn nhất thì đã được phản ánh trong những  trang mục quan trọng khác của website này. Vì tôi luôn nghĩ, lý luận hay phê bình, nghiên cứu đích thực cần phải từ văn chương, về văn chương và cho văn chương, nếu không, đó chỉ là những trang viết "xám ngắt", chẳng thể tìm thấy ý nghĩa trên thực tế. 

                                                                                                                   
  PQT.


Văn chương ta, cái thiếu nhất giữa lúc này
Từ đặc trưng của nghề, nghĩ về tổ chức và hoạt động của Hội
Sự tồn tại một hội nghề nghiệp, cần thiết ở chỗ nào?
Gia tăng tính chuyên nghiệp của hoạt động lý luận, phê bình văn chương
Cuộc sống càng hiện đại, văn chương càng cần thiết
Các nhà văn, xin hãy tự trả lời!
Một căn bệnh chết người dễ lây nhiễm
Chuyện ngàn đời của văn chương
Nỗi thao thức chẳng của riêng ai
Trông người mà ngẫm đến ta
Phía sau các cuộc thi văn chương
Còn đó, nỗi chờ mong
Thể nghiệm thơ, những giới hạn cần vượt qua
Thơ trẻ ư? Còn lắm ngại ngần
Bút ký văn học
Giở lại trang báo cũ
Thêm một lý do để đặt niềm tin yêu vào tạp chí Sông Hương
Xuân Thiều với các nhà văn trẻ
Từ một khu vực đề tài, nghĩ về cái Tầm của nhà văn
Tất thảy là vì sự bình yên của cuộc sống
Giữa một vùng non nước phong quang
Tình đồng nghiệp nặng sâu, xin được nhớ mãi!
Thật sự làm chủ hiện thực Dân tộc và Miền núi
Ước gì có thật nhiều tiểu thuyết sử thi về Tây Nguyên hùng vĩ
Vươn tới những đỉnh cao trong sáng tạo
Khâu mắc nhất vẫn là ở đội ngũ
Đâu phải là chuyện ngẫu nhiên
Chuyện tình cờ mà thật giàu ý nghĩa
Góp bàn về thơ hôm nay
Vĩnh biệt nhà thơ Thu Bồn
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nữ sỹ Tương Phố