Dạy Học Và Dạy Văn

    Dạy học mà cụ thể là dạy văn là nghề nghiệp của tôi. Cũng xin thú nhận, khi mới bước vào đời, dạy học hoàn toàn không phải là sự chọn lựa của tôi. Số phận, như người ta thường nói, run rủi, đưa đẩy… Nhưng liệu có ai thoát khỏi được đâu?  Và cho tới giờ, sau 37 năm lăn lộn, sống chết với nghề, tôi tự thấy, sự sắp đặt của ông Trời hình như cũng không đến nỗi lầm. Biết bao niềm vui nghề nghiệp thật sự đã đến với tôi. Từ học sinh và từ đồng nghiệp.  Có điều, với tư cách là một nhà văn học, tôi chưa khi nào xem nhẹ những niềm vui, hơn thế, những động lực tinh thần đích thực đến từ những trang viết về nghề…

                                                                                                        PQT.

Trang con (2): Dạy Học Dạy Văn
Comments