TRANG CHỦ

Phạm Quang Trung:      Khi nào cần, bạn hãy tìm đến chúng tôi. Bạn sẽ nhận được những sẻ chia chân tình nhất về Văn chương - Văn học.
Phó giáo sư - Tiến sỹ
   
                                        
Email: pqtrungvn@gmail.com - DĐ: 0918.438.200 - CĐ: (063) 3823016
                                                     Địa chỉ liên hệ: 8/40 Võ Trường Toản, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng


Với tôi, Văn chương - Văn học là nghiệp hơn là nghề.

 • Bút danh: Thanh Quang
 • Ngày sinh: 02/06/1951
 • Quê quán: Xã Khánh Nhạc, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
 • Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
 • Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
 • Hội viên Hội VHNT các DTTS Việt Nam
 • Giới thiệu trong Kỷ yếu Hội Nhà văn Việt Nam năm 1997, 2007 và 2010
 • Giới thiệu trong Bộ Nhà văn Việt Nam thế kỷ XX, Tập 20, H., 2000
 • Giới thiệu trong Bộ Từ điển Tác gia Văn học Việt Nam thế kỷ XX, H., 2003
 • Giới thiệu trong Tập Các nhà văn miền Đông Nam Bộ, H., 2005
 • Giới thiệu trong Tuyển tập Văn học Ninh Bình ngàn năm, H., 2010

Tác phẩm chính đã xuất bản: Học giả với thi nhân (khảo cứu - 1994); Văn chương với Lê Quý Đôn (khảo cứu - 1994); Tiếp cận giá trị văn chương (lý luận, phê bình - 1995); Lý luận trước chân trời mở (lý luận - 1998); Cảm xúc văn chương và vấn đề dạy văn ở trường phổ thông (khảo cứu - 1998); Lặng lẽ giữa trang văn (lý luận, phê bình - 1998); Nhà văn Xuân Thiều như tôi được biết (phê bình - 1999); Thơ trong con mắt người xưa (khảo cứu - 1999); Thổ cẩm dệt bằng thơ (phê bình - 1999); Sống với văn chương cùng thời (lý luận, phê bình - 2000); Thức cùng trang viết (lý luận, phê bình - 2003); Đến từ con chữ (lý luận, phê bình) - 2007; Ai tri âm đó (lý luận, phê bình - 2009); Hồn cây sắc núi (lý luận, phê bình - 2010); Mỹ học (Giáo trình Đại học - 2010); Quan niệm văn chương cổ Việt Nam - Từ một góc nhìn (chuyên luận - 2011); Nhắp chuột cùng mạng văn chương (phê bình - 2011); Nghệ thuật của ngôn từ (lý luận, phê bình - 2013)… Tham gia dịch Sherlock Holmes Toàn tập (Conan Doyle).

Xin được lưu ý: Để đến với những bài viết mới của Phạm Quang Trung mời vào các mục Vấn đề hôm nay Tác phẩm mới. Trang web hay blog nào có ý định đưa lại những bài viết của Phạm Quang Trung lên các mạng của mình, tôi rất hoan nghênh và cám ơn, nhưng xin đề nghị phải tuyệt đối trung thành với văn bản và ghi chú rõ lấy từ website pqtrung.com.

Bút pháp phê bình văn chương Phạm Quang Trung


Phạm Quang Trung - Ý nguyện nhà phê bình trong tôi